Adderall köpa

kr3,403.00kr12,478.00

Klicka på ”välj ett alternativ” för att köpa Adderall

Beskrivning

Adderall köpa Sweden

Adderall har en blandning av amfetaminer och dextroamphetaminer. Adderall och Mydayis är handelsnamn för receptbelagda läkemedel som innehåller fyra amfetaminsalter. Blandningen är tillverkad av samma rasamfetamin och dextroamfetamin, som ger både amfetaminantantiomerer, dextroamfetamin. Dessa två enantiomerer är incitament, men tillräckliga för att ge Adderall en distinkt profil av effekter och racemiska amfetaminer som Evekeo, Dexedrine / Zenzedi.

Vid uppmärksamhetsbrist används Adderall för behandling av hyperaktivitet (ADHD) och narkolepsi. Det är också en sportförbättrare, en kognitiv förstärkare och en afrodisiakum och euforisk fritidsaktivitet.

Hur fungerar det?

Adderalls goda tolerans och behandling av ADHD och narkoleptiska symtom är framgångsrik. Adderall orsakar emotionella och kognitiva effekter vid terapeutiska doser, till exempel eufori, en förändring av önskan efter sex, ökad vakenhet och bättre kognitiv kontroll. Det inducerar fysiska effekter i dessa doser, inklusive snabbare responstid, trötthet och ökad muskelstyrka.

Mycket större doser av Adderall kan däremot försämra den kognitiva kontrollen, leda till snabb muskelkollaps eller leda till psykos (t.ex. illusion och paranoia). Adderall har ett brett utbud av biverkningar, som vanligtvis inkluderar sömnlöshet, munntorrhet och brist på aptit.

Var används Adderall?

Långtidsanvändning av amfetamin vid extremt höga doser är känt för att orsaka utveckling eller nervskada på överdrivna dopaminer i vissa djurarter, men receptfria amfetaminer tenderar att förbättra hjärnans utveckling och tillväxt hos människor med ADHD i terapeutiska doser.

Skyddet och effekten av långvarig kontinuerlig användning av ADHD-amfetamin har testats med kliniska stimulantstudier. Terapiens effektivitet och säkerhet har visats genom randomiserade, slumpmässiga studier för kontinuerlig stimulantterapi för ADHD-behandling som varar i 2 år.

Två studier tyder på att långvarig kontinuerlig stimulerande behandling vid ADHD hjälper till att lindra ADHD: s kärnsymptom, öka livskvaliteten och akademiska prestationerna och öka funktionen i 9 kategorier av personliga, antisociala, drivande, icke-medicinska, fetma, yrkesmässiga, självkänsla och servicutgångar

  • adderall xr
  • används vid behandling

Vad är dosmängden?

Ta Adderall enligt läkarens beställning. Följ alla instruktioner på din receptetikett. Din läkare kan ändra din dos då och då. Ta detta läkemedel inte längre än föreskrivet eller i stora eller mindre mängder.

Det kan vara vana Adderall. Ingen person, särskilt någon med en historia av drogmissbruk eller beroende, delar detta läkemedel med. Behåll medicinen på en plats som andra inte kan nå. Det är emot lagen att sälja eller ge ut detta läkemedel.

Se alla detaljer som ges till dig, läkemedelsguiderna och instruktionsbladen. Fråga läkare eller psykiater om du har frågor.

Adderall, första på morgonen, kan tas med eller utan mat.

Varken krossa, tugga, bryta eller öppna en kapsel med förlängd frisättning. Svälja det helt. Svälja det absolut. Tugga utan att svälja omedelbart. Spara inte blandningen som ska användas senare.

centrala nervsystemet
behandling av adhd
allvarliga biverkningar
högt blodtryck
använder adderall
hyperaktivitetsstörning adhd
köpa adderall 30 mg i sverige
används för att behandla

Ytterligare information

QUANTITY

100 Tabletter, 200 Tabletter, 500 Tabletter