köp Citodon i Sverige

kr1,400.00kr5,500.00

Klicka på ”välj ett alternativ” för att köpa Citodon

Beskrivning

köp Citodon i Sverige

köp Citodon i Sverige: Citodon är ett analgetikum (smärtstillande medel), som används mot måttlig till svår smärta av olika slag, t ex vid diskbråck, endometrios, postoperativ smärta, efter benbrott med mera.

De aktiva substanserna är kodein (kodeinfosfathemihydrat, 15–60 mg/tablett; ett morfinderivat vilket kan göra Citodon är beroendeframkallande) och paracetamol (350–1 000 mg/tablett).

Kodein metaboliseras i kroppen till morfin. Analgetisk (smärtstillande) effekt uppnås efter en halv till en timme.

Samtidigt bruk av alkohol bör undvikas.

Läkemedlet är narkotikaklassat enligt svensk lag och speciell receptblankett krävs.

Före 2006 var förpackningarna försedda med en så kallad varningstriangel.

köp Citodon i Sverige utan recept

Citodon kan fungera olika bra på olika människor.

På de flesta patienter har Citodon förutsedd effekt men cirka 11 procent av befolkningen saknar det enzym som är nödvändigt för att kodein ska kunna metaboliseras till morfin, och på dessa har medicinen liten effekt.

Så kallade ultrasnabba metaboliserare som erhåller dubbla eller flera uppsättningar av enzymet är mycket ovanliga, men förekommer.

På dessa patienter har Citodon en kraftigare effekt än normalt, och patienterna kan då erhålla en lägre dos av läkemedlet än normalt men ändå få samma grad av smärtlindring.

Det finns flera varianter av Citodon:

”Citodon minor” (350 mg paracetamol och 15 mg kodein) som är avsedd för att användas av barn och ungdomar, samt ”Citodon” (500 mg respektive 30 mg) och ”Citodon Forte” (1g respektive 60 mg), och då för personer över 18 år.

citodon – flashback

citodon alkohol

citodon biverkningar

citodon engelska

citodon 500mg english

citodon verkningstid

citodon beroende

citodon ipren

Köp citodon 500 mg online i Sverige | citodon till salu i sverige

Citodon kan fungera olika bra på olika människor.

köp Citodon i Sverige

På de flesta patienter har Citodon förutsedd effekt men cirka 11 procent av befolkningen saknar det enzym som är nödvändigt för att kodein ska kunna metaboliseras till morfin, och på dessa har medicinen liten effekt.

Så kallade ultrasnabba metaboliserare som erhåller dubbla eller flera uppsättningar av enzymet är mycket ovanliga, men förekommer.

På dessa patienter har Citodon en kraftigare effekt än normalt, och patienterna kan då erhålla en lägre dos av läkemedlet än normalt men ändå få samma grad av smärtlindring.

Det finns flera varianter av Citodon:

”Citodon minor” (350 mg paracetamol och 15 mg kodein) som är avsedd för att användas av barn och ungdomar, samt ”Citodon” (500 mg respektive 30 mg) och ”Citodon Forte” (1g respektive 60 mg), och då för personer över 18 år.

Köp citodon 500 mg online i Sverige

köp Citodon i Sverige

Köp citodon online i Sverige | citodon till salu i sverige

Köp citodon online i Sverige | citodon till salu i sverige   | beställa citodon i sverige utan recept

Citodon är ett smärtstillande medel som används för måttlig till svår smärta av olika slag, såsom smärta i fraktur, endometrios, postoperativ smärta, ben och mer. De aktiva substanserna är codein

(kodinfosfathydrat, 15-60 mg / tablett, ett morfinderivat som gör Citodon beroendeframkallande) och paracetamol (350-1000 mg / tablett). Kodin omvandlas (metaboliseras) till kroppen av morfin.

Analgetisk (analgetisk) effekt uppnås efter en halv till en timme. Samtidig användning av alkohol bör undvikas. Läkemedlet är läkemedelsklassificerat enligt svensk lag och särskilda receptformulär krävs.

Före 2006 var förpackningarna utrustade med en så kallad varningstriangel

Köp citodon

För effektiv och anpassad smärtlindring

‹Köp citodon/ Citodon är ett välbeprövat läkemedel som har använts som smärtlindrare vid kortvariga smärttillstånd i 30 år. ‹

Citodon är ett effektivt läkemedel med både perifer och central verkan.

Paracetamol verkar smärtstillande och febernedsättande medan kodein förstärker den smärtstillande effekten.

1 På detta sätt uppnås en kombinationseffekt. Köp citodon utan recept

Den smärtstillande effekten erhålls efter 1/2-1 timme och maximal effekt inom cirka två timmar (tabletter och brustabletter).

beställa citodon i sverige utan recept

1 ‹ Till skillnad från acetylsalicylsyra ger paracetamol inte gastrointestinal irritation eller ökad blödningsbenägenhet.

1 ‹ Citodon finns i olika beredningsformer och styrkor för individuellt anpassad smärtlindring. Indikation Opiodkänslig smärta när enbart perifert verkande analgetika inte räcker.

Citodon är ett receptbelagt läkemedel som ingår i förmånssystemet.

Ytterligare information

QUANTITY

100 Tabletter, 200 Tabletter, 300 Tabletter, 500 Tabletter