köpa ketogan på nätet

kr1,230.00kr1,780.00

Beskrivning

köpa ketogan på nätet 

Köp Ketogan 5mg,Ketobemidon,som bland,annat säljs,under,varumärket Ketogan, är ett,kraftfullt,syntetiskt, opioid, smärtstillande,medel. Dess,effektivitet,mot smärta,är i,samma,intervall,som morfin,och den,har,också,vissa,NMDA-antagonistegenskaper,som delvis,förmedlas,av dess,metabolit,norketobemidon.Detta,kan,göra,det,användbart,för,vissa,typer,av,smärta,som,inte,svarar,bra,på,andra,opioider. Det,marknadsförs,i Danmark,Island,Norge,och,Sverige,och,används,vid,svår,smärta,Det har,använts,för,behandling,av svår,smärta,i mer,än 30,år,och är,ofta,förstahandsvalet,hos,cancerpatienter,med,kronisk smärta

Köp Ketogan 5mg –101 Apotek, Sjutton,patienter,studerades,under,vistelsen,på,intensivvårdsavdelningen på,Huddinge,Universitetssjukhus. Nio patienter,fick en,intravenös,engångsdos,av ketobemidon (0,04 mg kg−1),och,åtta patienter,fick en,oral engångsdos på,5 mg.,Plasmakoncentrationer,av,ketobemidon,mättes

med,användning av,vätskekromatografi-masspektrometri. Fördelningen av,ketobemidon är,mycket

varierande,hos,kritiskt,sjuka patienter.,För att,säkerställa,tillräcklig,analgesi,och undvika,toxicitet,,bör

terapeutisk,övervakning,användas,vid,användning,av,ketobemidon,i denna,grupp av patienter.Ketobemidon,är,ett potent,narkotiskt,smärtstillande,medel som,länge,har,använts,för

att,behandla,svår,smärta.Även om,läkemedlet,ofta,används på intensivvårdsavdelningar,i

Skandinavien,,saknas,data,om,dess,farmakokinetik. i denna

patientkategori.Patienter,som,behöver,intensivvård,uppvisar,ofta,markanta

avvikelser som,kan ha en,betydande,inverkan,på,dispositionen,av,läkemedel.

Förändringar,i lever- och,njurfunktion,svåra,inflammatoriska,processer,utökad

extracellulär,volym,är vanliga,avvikelser inom,intensivvården.I detta,arbete

 

har vi,undersökt,farmakokinetiken för,oralt och,intravenöst administrerat,ketobemidon,hos kritiskt,sjuka patienter.Stark,smärtstillande

medicin,van vid,behandla,stark,akut,smärta,när den,är lättare,smärtstillande

medel,räcker inte.Det kan,också,användas för,att behandla,postoperativ smärta.

Ytterligare information

QUANTITY

200 Tabletter, 300 Tabletter